PODNIESIENIE DNA ZATOKI

Odbudowa kości dentysta Kraków

W gabinecie FreshDent leczymy kompleksowo naszych pacjentów od wielu lat. Staramy się zawsze wybrać jak najbardziej efektywną, a zarazem indywidualną metodę do osiągnięcia ustalonego z pacjentem celu leczenia. Przy dużych zanikach kostnych niezbędnym i jedynym możliwym sposobem do odtworzenia brakującej kości jest zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej.

PODNOSZENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ (SINUS LIFT)

jest zabiegiem przygotowującym do leczenia implantologicznego dla osób, u których zbyt nisko położone dno zatoki szczękowej uniemożliwia prawidłowe wprowadzenie implantów.
Polega on na kontrolowanym wytworzeniu nowej kości poprzez spłycenie zatoki szczękowej. W zabiegu tym wykorzystuje się mechanizm sterowanej regeneracji kości. W miejscu, które chcemy zrekonstruować, zostaje umieszczony specjalny materiał, którym jest liofilizowany preparat kostny, czyli syntetyczny materiał kościozastępczy lub kość własna pacjenta. Po kilku miesiącach od zabiegu umieszczony materiał dzięki właściwościom regeneracyjnym organizmu zamieni się w pełnowartościową, własną tkankę kostną pacjenta.

METODY PODNOSZENIA DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ:

– Podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą

Nazywana jest również osteotomową lub „podbiciem dna zatoki szczękowej”. Podczas zabiegu nie otwiera się światła zatoki, tylko wykorzystuje się otwory pod wprowadzane implanty i przez nie aplikuje się materiał kościozastępczy. W ten spodu możemy podnieść dno zatoki max do ok. 3 mm. Zaletą tej metody jest mniejsza inwazyjność i możliwość wprowadzenia implantu/-ów podczas jednego zabiegu. Do wad możemy zaliczyć brak pełnej kontroli wzrokowej podczas zabiegu. Ryzyko to zmniejsza się do minimum przy pełnej diagnostyce 3D.

– Podniesienie dna zatoki metodą otwartą

Polega na wycięciu w bocznej ścianie zatoki szczękowej niewielkiego okienka, odwarstwieniu prze niego błony śluzowej od dna zatoki, a następnie wprowadzeniu w to miejsce materiału kościozatępczego. Zamknięcie wytworzonego okienka wykonuje się przy pomocy membrany wykonanej również z materiału kościotwórczego. Po zabiegu następuje proces regeneracji kości umożliwiający późniejsze wprowadzenie implantu/-ów. Niewątpliwą zaletą tej metody jest możliwość podniesienia dna zatoki w dużo większym zakresie niż przy metodzie zamkniętej, nawet do ok. 10mm.

Wszystkie zabiegi przeprowadzamy z użyciem najwyższej jakości sprzętu i materiałów z zachowaniem wszystkich norm higienicznych.

    Powiązane usługi