ODBUDOWA KOŚCI

Odbudowa kości dentysta Kraków

Zabiegi odbudowy kości wykonujemy w naszej praktyce od wielu lat. Bardzo często przeprowadzamy je jako wstęp do leczenia implantologicznego. Odbudowa kości pozwala na przygotowanie odpowiedniego podłoża dla implantów. Zabieg pomaga w zatrzymaniu procesu zaniku wyrostka zębodołowego (co może mieć miejsce po ekstrakcji zęba), prawidłowej odbudowie kości oraz utrzymaniu dziąseł w zdrowej kondycji. Wszystkie zabiegi chirurgiczne przeprowadzamy w naszej praktyce z zachowaniem najwyższych norm higienicznych przy wykorzystaniu najwyższej jakości sprzętu i materiałów.

KIEDY STOSUJEMY ZABIEG ODBUDOWY KOŚCI?

  • Podczas planowania leczenia implantologicznego, gdy istniejąca ilość kości nie jest wystarczająca dla długotrwałego, stabilnego osadzenia i utrzymania zęba.
  • Przy zapaleniu przyzębia, w celu zachowania istniejącego uzębienia, które utraciło swoje stabilne zakotwiczenie na skutek toczącego się procesu zapalnego w obrębie przyzębia (bakteryjna płytka nazębna).
  • W sytuacji rozległych ubytków kostnych – odbudowa kości po rozległej utracie tkanek twardych.
  • Dla podniesienia dna zatoki szczękowej – w celu poprawy warunków kostnych w okolicy bocznego odcinka szczęki (zatoki szczękowej).
  • Przy resekcji korzenia zęba lub konieczności usunięcia torbieli – w celu odbudowy zniszczonej kości po przeprowadzonych zabiegach.

CZYM SĄ MATERIAŁY KOŚCIOZASTĘPCZE
Są naturalnymi materiałami zastępczymi. Wykazują bardzo duże podobieństwo do kości ludzkiej. Ze względu na wysoki stopień porowatości przyśpieszają migrację osteocytów w rejon jego wszczepienia, a krystaliczna struktura materiału, nie odbiegająca od naturalnej struktury kości pacjenta, umożliwia jego resorpcję i zastąpienie nowo wytworzoną tkanką kostną.

CZYM SĄ MEMBRANY KOSTNE
Są to resorbowalne błony zaporowe składające się z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych. Wspomagają gojenie tkanki kostnej i błony śluzowej oraz tworzy barierę pomiędzy błoną śluzową a materiałem kościozastępczym.

    Powiązane usługi