PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA

Chirurgia stomatologiczna Kraków

Zabieg ten zapobiega przemieszczaniu tkanki brzegowej dziąsła w kierunku okołowierzchołkowym, poprawia dostęp dla czynności związanych z higieną jamy ustnej i może pomóc w zamknięciu diastemy i zlikwidowaniu zaburzeń mowy.

WĘDZIDEŁKO JĘZYKA A WYMOWA
Jest to fałd błony śluzowej jamy ustnej, który łączy język z dnem jamy ustnej. Poprawna wymowa jest wynikiem braku nieprawidłowości w budowie anatomicznej wędzidełka. Do wizyty stomatologicznej powinno skłonić niepoprawne wymawianie przez dziecko spółgłosek przedniojęzykowych tj.: t, d, n, ń, s, z, c, ź, ć, l, sz, ż, dź, cz i r. Może to być wynikiem skróconego wędzidełka języka, prowadzącego do zrostu częściowego lub całkowitego z dnem jamy ustnej. Wada ta powoduje ograniczenie ruchomości języka, głównie utrudnione jest jego wysuwanie. U niemowląt utrudnia ssanie i połykanie, u dorosłych mowę i żucie. Leczenie polega na podcięciu wędzidełka przez stomatologa. Po zabiegu konieczna jest kontynuacja terapii prowadzona przez laryngologa.

WĘDZIDEŁKA WARG- KIEDY PODCINAĆ?
Wskazania do korekty nieprawidłowo przyczepionych fałdów błony śluzowej łączących wargę z dziąsłem dzielimy na ortodontyczne i periodontologiczne. Z punktu widzenia ortodontycznego postępowanie takie jest istotne w terapii diastemy- tj. przerwy pomiędzy jedynkami górnymi. Prawidłowo zamknięcie diastemy następuje po pojawieniu się dwójek górnych. Jeśli wędzidełko wargi górnej jest przerośnięte- może uniemożliwiać zamknięcie się szpary. Wówczas konieczna jest interwencja polegająca na plastyce nieprawidłowo przyczepionych fałdów.

Wskazania periodontologiczne obejmują zapobieganie powstawaniu kieszonek przyzębnych oraz recesji dzięseł. Czasami konieczne jest połączenie wycięcia wędzidełka z innymi zabiegami periodontologicznymi.

    Powiązane usługi