Klinika Stomatologiczna
ul. Franciszka Kniaźnina 2/2U
31-637 Kraków
tel.: +48 532 322 322

Stomatologia
zachowawcza

Stomatologia zachowawcza

Leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów. Szczególną opieką obejmujemy najmłodszych pacjentów. Zapewniamy wizyty adaptacyjne, w czasie których dzieci zapoznają się z Gabinetem i Lekarzem.